Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowania i jednocześnie wyrazy uznania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania III Leśmierskiego Biegu Przełajowego “Biegnij Szkoło dla Niepodległej” oraz Pikniku Rodzinnego 2018.  Szczególne słowa podziękowania kieruję do więcej …

Biegnij z nami!

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, mieszkańców Leśmierza do udziału w tegorocznym III Leśmierskim Biegu Przełajowym ,,BIEGNIJ SZKOŁO DLA NIEPODLEGŁEJ”. Bieg odbędzie się dnia 30.05.2018 w leśmierskim parku więcej …