O nas

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Szkoła Podstawowa w Leśmierzu została powołana Uchwałą XL/333/17 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 marca 2017 poprzez przekształcenie Zespołu Szkół w Leśmierzu. 
W skład Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu wchodzi Gimnazjum w Leśmierzu z 3 letnim cyklem kształcenia.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Ozorków. 
http://bip.ugozorkow.nv.pl

Organem nadzoru pedagogicznego nad Szkołą jest Łódzki Kurator Oświaty.
www.bip.kuratorium.lodz.pl