język niemiecki 3

Dzień dobry! Thema: Zabawa w rysowanie. Czy potrafisz narysować cały domek nie odrywając ołówka od kartki? http://wp.lesmierz.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/domek.jpg Rysując każdą kreskę wypowiadaj po jednym wyrazie podanego zdania: DAS IST DAS HAUS więcej …

język niemiecki 1

Dzień dobry! Thema: Zabawa w rysowanie. Czy potrafisz narysować cały domek nie odrywając ołówka od kartki? http://wp.lesmierz.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/domek.jpg Rysując każdą kreskę wypowiadaj po jednym wyrazie podanego zdania: DAS IST DAS HAUS więcej …

geografia

Temat: Podsumowanie wiadomości. W ramach utrwalenia wiadomości wykonaj w zeszycie ćwiczeń test “Sprawdź czy potrafisz” ze str. 80-81 w zeszycie ćwiczeń. Nie wysyłaj do mnie zdjęć z odpowiedziami

Religia klasa 2

Drogie Dzieci 🙂 proszę odwiedzić podaną stronę, uważnie prześledzić wszystkie informacje. https://view.genial.ly/5ecbe6fb21cf0a0d8a316a28/presentation-boze-cialo-klasy-1-3 Nie trzeba przesyłać żadnych zdjęć. Pamiętajcie o codziennej modlitwie.