Laptop dla ucznia

Czy czwartoklasiści, którzy otrzymali komputery w ramach programu dla dzieci byłych pracowników PGR otrzymają drugi komputer?

Zgodnie z zapisami ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, co roku uczniowie rozpoczynający IV klasę szkoły podstawowej będą otrzymywali laptopy. Jeśli uczeń posiada już sprzęt przekazany w więcej …

Laptopy dla uczniów klasy 4

Szanowni Państwo. W tym tygodniu planuję przekazać rodzicom uczniów klas czwartych sprzęt dostarczony z programu „Laptop dla ucznia”, w ramach którego każdy czwartoklasista w Polsce otrzyma bezpłatnie laptopa – nowoczesny, więcej …