Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowania i jednocześnie wyrazy uznania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania III Leśmierskiego Biegu Przełajowego “Biegnij Szkoło dla Niepodległej” oraz Pikniku Rodzinnego 2018. 

Szczególne słowa podziękowania kieruję do nauczycieli: Bożeny Andrysiak, Marioli Cieluch, Ewy Józwiak, Karoliny Nowakowskiej i Marcina Królewiaka, którzy oprócz czynności związanych z przygotowaniem Biegu i Pikniku, sprawowali również nadzór nad właściwym przebiegiem tego plenerowego wydarzenia.

Sabina Pabiańczyk,

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu