Podziękowanie

Składam serdeczne podziękowania i jednocześnie wyrazy uznania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania III Leśmierskiego Biegu Przełajowego „Biegnij Szkoło dla Niepodległej” oraz Pikniku Rodzinnego 2018.  Szczególne słowa podziękowania kieruję do więcej …