Ogólnopolski Program SKS

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu przystąpiła już do drugiej edycji Ogólnopolskiego Programu SKS. Pierwsza edycja trwała od stycznia do grudnia 2017 roku. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach Szkolnego Koła Sportowego w dwóch grupach ćwiczebnych – grupa mieszana z przewagą dziewcząt Szkoła Podstawowa klasy IV-VI, którą prowadzi p. Dorota Nowakowska i grupa starsza klas gimnazjalnych i VII SP.,którą prowadzi p. Piotr Śliwiński. Grupa ćwiczebna musi się składać z min.15 osób. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu. Wiodącymi dyscyplinami prowadzonych zajęć w naszej szkole jest piłka siatkowa i piłka nożna, a sportami uzupełniającymi jest lekkoatletyka i tenis stołowy.

 

 

Program ” Szkolny Klub Sportowy ” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej i regularnej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Celem programu:

• stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież
• poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka      nadwagi ii otyłości;
• promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
• zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
• stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej        sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
• tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
• promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami np. treningi w klubie sportowym.

Obecne zajęcia trwają do końca roku szkolnego. A już teraz zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w dalszej części edycji tj. od września na dalsze zajęcia z SKS-u. 

To my właśnie, wspólnie tworzymy SKS-owską społeczność. DOŁĄCZ DO NAS, PRZYJDŹ NA ZAJĘCIA.

                                                                                                     Ze sportowym pozdrowieniem.