Obiady w lutym

Wpłata na obiady w lutym wynosi 70,00 zł. Proszę o dokonywanie wpłat najpóźniej do dnia 15 lutego (14 dni x 5,00 = 70,00) na numer konta bankowego 57 8786 0001 0001 1569 2001 0001.
PROSZĘ O WPŁATĘ SUMY ODPOWIADAJĄCEJ KWOCIE ZA DANY MIESIĄC.
W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej w dniu absencji do godziny 9.00 tel. lub sms pod nr 572-899-481 lub nr telefonu (42)718-05-92.

Kwota za nieobecności bez wcześniejszego zgłoszenia nie zostanie zwrócona.