Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

23 luty – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Depresja to rodzaj zaburzeń nastroju o skomplikowanym podłożu. Przyczyny psychospołeczne, takie jak stres, utrata bliskiej osoby, trudności w relacjach czy trudności zawodowe, mogą stanowić istotny czynnik wywołujący zaburzenia depresyjne. Dodatkowo, biologicznym podłożem zaburzeń nastroju jest niski poziom dopaminy, która odpowiada za uczucie radości i przyjemności.


Jak rozpoznaje się depresję?

Według klasyfikacji ICD-10, aby rozpoznać epizod depresyjny, przez okres minimum 2 tygodni, muszą występować co najmniej 2 z 3 następujących objawów:


– obniżenie nastroju (niezależnie od zdarzeń zewnętrznych)

– utrata dotychczasowych zainteresowań i cieszenia się z aktywności, które wcześniej sprawiały radość

– uczucie zmęczenia, brak energii

oraz minimum 2 z poniższych objawów:

– pogorszenie koncentracji i uwagi

– nieadekwatnie niska samoocena, mała wiara w siebie

– pesymistyczne nastawienie do rzeczywistości, widzenie wszystkiego „w czarnych barwach”

– poczucie winy

– nawracające myśli o śmierci i samobójstwie

– zaburzenia snu

– zmniejszenie apetytu

Skala zjawiska w Polsce

Depresja jest powszechnym problemem zdrowia psychicznego w Polsce, dotykając zarówno dorosłych, jak i dzieci czy młodzież. Według szacunków NFZ w samym roku 2023 zaburzenia depresyjne nawracające zostały zdiagnozowane u 91 000 Polaków i Polek. Łącznie osób zmagających się z depresją w naszym kraju jest około 1,2 miliona osób. Niepokojące są również dane zebrane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, które wskazują na wzrost wśród adolescentów, po okresie pandemii, samookaleczeń (ponad 9,2 % nastolatków; a przed pandemią około 6%)  oraz prób samobójczych.

Wspieranie osób z depresją

Wspieranie osób z depresją wymaga zrozumienia i empatii. Warto zachęcać do poszukiwania pomocy profesjonalnej, takiej jak psychoterapia, czy farmakoterapia. Rodzina i przyjaciele odgrywają kluczową rolę, dostarczając emocjonalnego wsparcia i motywując do aktywności. Również edukacja społeczna na temat depresji jest ważna, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat tego zaburzenia i zmniejszyć związane z nim uprzedzenia. W sytuacji pojawienia się niepokojących objawów obniżonego nastroju, myśli samobójczych i rezygnacji z aktywności należy pilnie skontaktować się z lekarzem psychiatrą, bądź niezwłocznie zgłosić się na izbę przyjęć do najbliższego szpitala psychiatrycznego. Dodatkowo, jeśli dowiadujemy się, że najbliższa nam osoba zgłasza myśli samobójcze, jesteśmy prawnie zobowiązani do wezwania pogotowia ze względu na zagrożenie zdrowia i życia.

Profilaktyka zaburzeń depresyjnych

Zapobieganie depresji to kompleksowe wyzwanie, które obejmuje zarówno działania indywidualne, jak i społeczne. W życiu codziennym istotne są zdrowe nawyki, takie jak regularna aktywność fizyczna, zrównoważona dieta oraz odpowiedni sen. W edukacji społecznej istotne jest także promowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz rozwijanie zdolności budowania trwałych i wspierających relacji interpersonalnych.

Wobec rosnącego wyzwania, jakim jest depresja, społeczeństwo musi podjąć wspólne wysiłki, aby edukować, wspierać i zapobiegać. Ważne jest, aby walczyć z stygmatyzacją związaną z zaburzeniami nastroju oraz zapewnić dostęp do skutecznej opieki zdrowotnej.


Bezpłatne telefony zaufania:

800 12 12 12 – Rzecznik Praw dziecka – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży czynny całą dobę

800 800 605 – Infolinia „Pomagamy” dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów, gdzie można uzyskać pomoc psychologów, pedagogów i prawników

116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży doświadczającej przemocy, trudności w relacjach z rówieśnikami i rodziną oraz kryzysu psychicznego

800 100 100 – Infolinia dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania przemocy i kryzysów psychicznych wśród dzieci. Konsultacje z terapeutami oraz prawnikami

SOS CHAThttps://800121212.pl – anonimowy czat dla dzieci i młodzieży, gdzie można uzyskać wsparcie w trudnej sytuacji