Obiady w maju

Wpłata na obiady w maju wynosi 72,00. Proszę o dokonywanie wpłat najpóźniej do dnia 15 maja
(16 dni x 4,50 = 72,00) na numer konta bankowego 57 8786 0001 0001 1569 2001 0001
PROSZĘ O WPŁATĘ SUMY ODPOWIADAJĄCEJ KWOCIE ZA DANY MIESIĄC.
W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia

tej nieobecności najpóźniej w dniu absencji do godziny 9.00

Tel. lub sms pod nr 572-899-481
lub nr telefonu (42)718-05-92

Kwota za nieobecności bez wcześniejszego zgłoszenia nie zostanie zwrócona.