Wynik postępowania komisji rekrutacyjnej

Lista kandydatów spoza obwodu szkolnego zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. S. Jachowicza w Leśmierzu na rok szkolny 2023/2024:

Wyniki-rekrutacji

Kandydaci z obwodu szkoły, których rodzice już złożyli wniosek, zostają przyjęci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. S. Jachowicza w Leśmierzu na rok szkolny 2023/2024.

Rodzice uczniów spoza obwodu szkoły składają w sekretariacie szkoły oświadczenie woli w dniach 3 – 14 kwietnia.

Oswiadczenie-wola-przyjecia-ucznia