Wynik postępowania komisji rekrutacyjnej

Lista kandydatów spoza obwodu szkolnego zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. S. Jachowicza w Leśmierzu na rok szkolny 2022/2023:

Wynik postępowania komisji rekrutacyjnej

Kandydaci z obwodu szkoły, których rodzice już złożyli wniosek, zostają przyjęci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. S. Jachowicza w Leśmierzu na rok szkolny 2022/2023.

Rodzice uczniów spoza obwodu szkoły składają w sekretariacie szkoły oświadczenie woli w dniach 4 – 14 kwietnia.

Oświadczenie woli rodzica