Obiady w grudniu

Wpłata na obiady w grudniu wynosi 72 zł. Proszę o dokonywanie wpłat najpóźniej do dnia 15 grudnia (16 dni x 4,50 = 72,00) na numer konta bankowego 57 8786 0001 0001 1569 2001 0001.

Proszę o wpłatę sumy odpowiadającej kwocie za dany miesiąc.

W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej w dniu absencji do godziny 9.00 Tel lub sms pod nr 572-899-481 lub nr telefonu (42)718-05-92,

Kwota za nieobecności bez wcześniejszego zgłoszenia nie zostanie zwrócona.