Wycieczka do Go-system Military Club

Dnia 19 czerwca odbyła się wyczekiwana wycieczka szkolna do Go-system Military Club. Wydarzenie zostało zorganizowane przez pedagoga Przemysława Padechowicza, psycholog Patrycję Sławską oraz logopedę Ewelinę Pietruszewską. Wzięło w nim udział 30 uczniów naszej szkoły, podzielonych na dwie drużyny militarne, które rywalizowały ze sobą w licznych grach i zabawach terenowych.

Aktywności Drużyn

Każda z drużyn, gdzie poszczególni członkowie byli ubrani w mundury, brała udział w różnorodnych konkurencjach – zabaw integracyjnych, czy strzelania do celu z broni ASG. Uczniowie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu składania broni ASG, zachowania podczas wybuchu oraz samoobrony. Dzięki tym aktywnościom mogli zdobyć nowe umiejętności oraz sprawdzić swoje zdolności w praktyce. Gry terenowe wymagały od uczestników współpracy, komunikacji i szybkiego podejmowania decyzji, co sprzyjało rozwijaniu zdolności interpersonalnych i budowaniu zespołowego ducha. 🌲🔫🏃‍♀️💪🌳

Profilaktyczne Aspekty Wyjazdu

Tego typu wyjazdy pełnią ważną rolę nie tylko w kontekście rekreacyjnym, ale także profilaktycznym i edukacyjnym. Dzięki podziałowi na drużyny i wspólnym zadaniom, uczniowie mieli okazję lepiej się poznać, co sprzyjało integracji grupy. Rywalizacja w duchu fair play oraz wspólne pokonywanie wyzwań wzmacniały więzi między uczestnikami. Zabawy i zadania terenowe wymagały od uczniów skutecznej komunikacji oraz współpracy. Dzięki temu mogli rozwijać swoje umiejętności interpersonalne, ucząc się jednocześnie, jak efektywnie pracować w grupie.

Uczestnictwo w aktywnościach fizycznych na świeżym powietrzu, a także udział w szkoleniach z zakresu samoobrony, miały na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów oraz promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Takie działania mogą również przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym, wzmacniając pozytywne wzorce zachowań.

Zakończenie Wycieczki

Na zakończenie dnia wszyscy uczestnicy mogli zrelaksować się i zintegrować podczas wspólnego ogniska z kiełbaskami. 🔥 Był to doskonały moment na wymianę wrażeń z całego dnia oraz zacieśnienie więzi w luźniejszej atmosferze.

Wycieczka do Go-system Military Club była nie tylko ciekawą formą spędzenia czasu wolnego, ale także wartościowym doświadczeniem edukacyjnym i integracyjnym. Dzięki zaangażowaniu organizatorów oraz aktywnościom przygotowanym z myślą o wszechstronnym rozwoju uczniów, uczestnicy wrócili do domów z nowymi umiejętnościami i wrażeniami, które na długo pozostaną w ich pamięci.

Chcieliśmy serdecznie podziękować Pracownikom Urzędu Gminy w Ozorkowie, którzy wspierają nasze działania profilaktyczne i umożliwiają naszym uczniom uczestniczenie w różnych formach profilaktyki pozytywnej i aktywnościach alternatywnych. 🌸 🌼 🌺 🌻 🌹 🌷