Obiady w czerwcu

Wpłata na obiady w czerwcu wynosi 65,00 zł.

Proszę o dokonywanie wpłat najpóźniej do dnia 15 czerwca (13dni x 5,00 = 65,00) na numer konta bankowego  57 8786 0001 0001 1569 2001 0001.

PROSZĘ O WPŁATĘ SUMY ODPOWIADAJĄCEJ KWOCIE ZA DANY MIESIĄC.

W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej w dniu absencji do godziny 9.00 tel. lub sms pod nr 572-899-481 lub nr telefonu (42)718-05-92

Kwota za nieobecności bez wcześniejszego zgłoszenia nie zostanie zwrócona.