Wynik postępowania komisji rekrutacyjnej

Lista kandydatów spoza obwodu szkolnego zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. S. Jachowicza w Leśmierzu na rok szkolny 2024/2025:

Wynik-postepowania

Kandydaci z obwodu szkoły, których rodzice już złożyli wniosek, zostają przyjęci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. S. Jachowicza w Leśmierzu na rok szkolny 2024/2025.

Rodzice uczniów spoza obwodu szkoły składają w sekretariacie szkoły oświadczenie woli w dniach 2 – 12 kwietnia.