Obiady w marcu

Wpłata na obiady w marcu wynosi 103,50. Proszę o dokonywanie wpłat najpóźniej do dnia 15 marca (23 dni x 4,50 = 103,50) na numer konta bankowego 57 8786 0001 0001 1569 2001 0001.
PROSZĘ O WPŁATĘ SUMY ODPOWIADAJĄCEJ KWOCIE ZA DANY MIESIĄC.
W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej w dniu absencji do godziny 9.00 Tel. lub sms pod nr 572-899-481 lub nr telefonu (42)718-05-92

Kwota za nieobecności bez wcześniejszego zgłoszenia nie zostanie zwrócona.