ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA OFERT

sporządzone w oparciu o postanowienia ustawy z 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień  publicznych  (Dz. U. poz. 2019 z 2020 r. z  późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp.

 

Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Leśmierzu

reprezentowana przez:  Dyrektora Szkoły

adres: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Jachowicza w Leśmierzu, Leśmierz 17, 95-035 Ozorków

adres strony internetowej: www.lesmierz.edu.pl

godziny urzędowania : poniedziałek – piątek w godzinach od 8:00 do 15:00

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁOWNI OLEJOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚMIERZU

 

W załączeniu Zamawiający przekazuje specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 stycznia 2023 roku o godz. 11.30.

  1. SIWZ (doc)
  2. Załączniki 1-4 (pdf)
  3. Załączniki 1-4 (doc)