Obiady w styczniu

Wpłata na obiady w styczniu wynosi 49,50zł. Proszę o dokonywanie wpłat najpóźniej do dnia 15 stycznia (11 dni x 4,50 = 49,50) na numer konta bankowego 57 8786 0001 0001 1569 2001 0001. Proszę o wpłatę sumy odpowiadającej kwocie za dany miesiąc.

W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej w dniu absencji do godziny 9.00 tel. lub sms pod nr 572-899-481 lub nr telefonu (42)718-05-92.

Kwota za nieobecności bez wcześniejszego zgłoszenia nie zostanie zwrócona.