To flaga

Uczniowie klasy drugiej w ramach innowacji programu „Rozkoduj nowoczesne technologie” wykonali Zadanie 1 pod tytułem „To flaga”. Przygotowali flagę Polski wkomponowaną w mapę wykorzystując do tego szpilki i włóczkę w kolorach narodowych. Dowiedzieli się przy tym wielu informacji o Polsce, jej symbolach i świętach państwowych. Dodatkowo zapoznali się z mapą Polski i położeniem kraju względem sąsiadów.

To były ciekawe lekcje patriotyzmu!