Rada Rodziców 2022/2023

W dniu 13 września 2022r. Rada Rodziców w składzie:

  1. Oliwia Król
  2. Klaudia Lange-Kurlapska
  3. Monika Wierucka
  4. Marzena Czekalska
  5. Małgorzata Świątczak
  6. Bogusława Wiktorska
  7. Joanna Wróbel
  8. Justyna Kowalczyk
  9. Ilona Zawierucha

wybrała Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023:

Przewodnicząca – p. Małgorzata Świątczak

Z-ca przewodniczącego – p. Bogusława Wiktorska

Skarbnik i Sekretarz – p. Joanna Wróbel

Informujemy, że roczna składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 40 zł na dziecko. W przypadku drugiego dziecka uczęszczającego do naszej szkoły opłata wynosi 30 zł, a na każde kolejne 10 zł mniej.

Pieniądze należy wpłacać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców. W tytule przelewu prosimy wpisywać imię i nazwisko dziecka i klasę do której uczęszcza z dopiskiem Rada Rodziców.

Nr konta Rady Rodziców: 33 8786 0001 0000 2381 2000 0001

Z góry dziękujemy za dokonanie wpłat.