Laboratoria przyszłości

W ramach programu Laboratoria Przyszłości zakupiono nowoczesny sprzęt edukacyjny, a w naszej szkole  powstała wirtualna pracownia wieloprzedmiotowa ClassVR. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem okularów VR. Poprzez zabawę rozwijają m.in. zdolności myślenia matematycznego, wzbogacają wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych oraz doskonalą umiejętności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.