„Program Szkolny Klub Sportowy” 2022

 

                   Od kilku lat  w Szkole Podstawowej w Leśmierzu realizowany jest „Program Szkolny Klub Sportowy”. Są to zajęcia pozalekcyjne dla chętnych organizowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach „Ogólnopolskiego Programu Szkolny Klub Sportowy”.

W szkole zorganizowane są 2 grupy. Grupa chłopców, którą prowadzi Pan P. Śliwiński, która liczy 17 uczniów. Zajęcia prowadzone były w poniedziałki i piątki. Wiodącą dyscypliną jest piłka nożna.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 min.

Drugą grupę mieszaną, prowadzi Pani D, Nowakowska, która liczy 19 uczniów w tym 16 dziewcząt i 3 chłopców. W grupie uczestniczą dzieci z klasy 2,3,4 i 5 w poniedziałki  i środy. Dyscypliną wiodącą na zajęciach jest piłka siatkowa, a sportami uzupełniającymi piłka nożna i lekkoatletyka. W tej grupie większość uczniów bardzo systematycznie uczestniczyła w zajęciach. Od czerwca w tej grupie zajęcia prowadzone są 3 razy w tygodniu.
          „Program Szkolny Klub Sportowy” ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej przez
uczniów realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych. Głównym celem zajęć jest podniesienie sprawności fizycznej, ruchowej oraz umiejętności sportowych dzieci i młodzieży, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz 
jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.

W ramach projektu przeprowadzane są obowiązkowo 2 razy w roku tj. jesienią i wiosną testy somatyczne i
sprawnościowe, które wysyłane są do Instytutu Sportu – Państwowego instytutu Badawczego w
Warszawie. Uczniowie są chętni i aktywni, z przyjemnością uczestniczą w „Programie Szkolny Klub Sportowy”.

Uczniowie na zakończenie roku szkolnego otrzymali dyplomy za aktywny udział w zajęciach od Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka i Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

                                    U                                                   Ze sportowym pozdrowieniem.