Spotkanie KRUS

W dniu 12 maja w klasach 1-3 odbyło się spotkanie z przedstawicielem KRUS. Tematem spotkania  było bezpieczeństwo podczas zabaw i prac na wsi. Pogadanka i film pt. ,,Rodzina Porażków” dotyczyły pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także wskazywały czynności szczególnie niebezpieczne, których nie wolno powierzać małym dzieciom. Po wysłuchaniu wystąpienia pracownika KRUS dzieci uczestniczyły w „Grze o zdrowie i bezpieczeństwo”. Troje zostało nagrodzonych, a pozostali uczniowie otrzymali broszury, zakładki do książek oraz kolorowanki  promujące bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym.