Obiady w maju

Wpłata na obiady w maju wynosi 68 zł.

Proszę o dokonywanie wpłat najpóźniej do dnia 15 maja (17 dni x 4,00 = 68,00)

na numer konta bankowego 57 8786 0001 0001 1569 2001 0001
Proszę o wpłatę sumy odpowiadającej kwocie za dany miesiąc.

W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej w dniu absencji do godziny 9.00 tel lub sms pod nr 572-899-481 lub nr telefonu (42)718-05-92.

Kwota za nieobecności bez wcześniejszego zgłoszenia nie zostanie zwrócona.

Przypominam, że w dniach 24-26 maja obiady nie będą wydawane, ponieważ odbywają się egzaminy ósmoklasisty i są to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7.