Obiady we wrześniu

Obiady w szkole będą wydawane od 6 września (tj. poniedziałek).

Wpłata na obiady we wrześniu wynosi 76 zł.

Proszę o dokonywanie wpłat najpóźniej do dnia 15 września na numer konta bankowego  57 8786 0001 0001 1569 2001 0001

Proszę o wpłatę sumy odpowiadającej kwocie za dany miesiąc. W przypadku nieobecności korzystającemu z posiłków przysługuje zwrot, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej w dniu absencji do godziny 9.00

Tel lub sms pod nr 572-899-481

 lub nr telefonu (42)718-05-92,

Kwota za nieobecności bez wcześniejszego zgłoszenia nie zostanie zwrócona.