Metody uczenia się gramatyki

Jednym z trudniejszych zagadnień, które należało zrealizować w okresie zdalnego nauczania był czas przeszły Perfekt w języku niemieckim. Zgodnie z założeniami innowacji „Wiem sam, jak się uczyć mam” uczniowie poznali sposoby na to, jak można się uczyć gramatyki. Skutecznym sposobem jest tzw. sketchnoting (myślografia), który polega na umiejętnym robieniu notatek. Powinny być one czytelne, uporządkowane i zilustrowane prostymi rysunkami. Wspomaga to proces zapamiętywania i systematyzowania wiedzy.

W Internecie dostępne  są też różnorodne darmowe narzędzia, które są pomocne w nauce gramatyki. Na takich stronach jak: quizlet.com, wordwall.net czy learningApps.com można skorzystać z gotowych ćwiczeń lub tworzyć swoje zadania wykorzystując własną kreatywność i utrwalając zdobytą wiedzę.