Chemia 7

Temat: Podsumowanie wiadomości o tlenkach i wodorotlenkach. https://www.youtube.com/watch?v=KnP-Pmc4m3g  Zadania utrwalające zamieszczam w załączniku na poczcie.

Fizyka 7

Temat: Zmiana energii wewnętrznej w wyniku pracy i przepływu ciepła. https://www.youtube.com/watch?v=R0ljRiA3byQ (10:03) Kochani, ponieważ nie macie podręczników do fizyki w realizacji dzisiejszego tematu pomoże Wam zamieszczona prezentacja. Notatkę do zeszytu więcej …

Fizyka 8

Temat: Sławni fizycy i ich wynalazki. Na zakończenie naszych wspólnych lekcji z fizyki prezentuję informacje dotyczące sławnych fizyków. https://www.youtube.com/watch?v=QENrPrTf0BI (11:55)

Fizyka 7

Temat lekcji: Energia wewnętrzna  i temperatura. https://www.youtube.com/watch?v=GNu7l5XDKXU (10:03) Dokładne wyjaśnienie tematu znajduje się na załączonej prezentacji. Notatkę do zeszytu i zadanie do wykonania zamieszczam w załączniku na poczcie.

Chemia 7

Temat: Proces dysocjacji jonowej zasad. https://www.youtube.com/watch?v=bslnaTk5pKc  (3:23) Notatkę do zeszytu i zadanie do wykonania zamieszczam w załączniku na poczcie.

Chemia 8

Temat: Substancje o znaczeniu biologicznym – tłuszcze, białka, cukry.  https://www.youtube.com/watch?v=HplPmniF1Ws  (8:25) tłuszcze – podział, wzory, właściwości https://www.youtube.com/watch?v=PVYd3Y8I_wI    (1:58) odróżnianie tłuszczów od substancji tłustej https://www.youtube.com/watch?v=OWs-mpR0_QY  (5:11) białka – budowa, właściwości https://www.youtube.com/watch?v=79_20rFKTg8  więcej …

Fizyka 8

Temat: Elektromagnesy – działanie dzwonka i zamków elektromagnetycznych. https://www.youtube.com/watch?v=6CWQXZs1DcI (10:17) Elektromagnesy https://www.youtube.com/watch?v=M0fe2HGv_mM  (0:54)  Jak zrobić dzwonek do wielu zastosowań?

Chemia 8

Temat: Podsumowanie wiadomości o pochodnych węglowodorów. https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY   Zestawienie wszystkich wiadomości dotyczących pochodnych węglowodorów czyli alkoholi, kwasów karboksylowych, estrów i aminokwasów zamieszczam w załączonej prezentacji. Zachęcam Wszystkich do jej obejrzenia.